Blue Morph: uwagi o działaniu samoorganizującej się zmiany krytycznej (self-organized criticality=