Publications

Found 6 results
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Vesna, Victoria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Vesna, V. & Gimzewski, J. BlueMorph. Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Seville (2007).
Vesna, V. & Gimzewski, J. Blue Morph: uwagi o działaniu samoorganizującej się zmiany krytycznej (self-organized criticality=. Przegląd Kulturoznawczy 154–160 (2011).
Vesna, V. & Gimzewski, J. Blue Morph: Reflections on Performance of Self Organized Criticality 2011. Art Inquiry 285–292 (2011).
Vesna, V. & Gimzewski, J. K. Blue morph: metaphor and metamorphosis. Proceedings of the international conference on Multimedia 1403–1404 (ACM, 2010).